parafiakotun@gmail.com  (25) 641 43 80 (w sprawach pilnych) 504 162 715

Msze Św.

w niedziele i święta:
8:00, 10:00, 12:00, 17:00 

w dni powszednie 17:15, 18:00

sobota:
7:00, 18:00

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
15 min przed Mszą Św.

w I piątek miesiąca stycznia 2024 r. 
15:20 - 16:00

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

Poniedziałek – Piątek
8.30 - 9.00 lub 18:40 - 19:15

Sobota
9:00 - 10:00

Niedziela 

W niedziele spraw kancelaryjnych nie rozpatrujemy 

Więcej informacji

Msze Św.

w niedziele i święta:
8:00, 10:00, 12:00, 17:00 

w dni powszednie 17:15, 18:00

sobota:
7:00, 18:00


Nabożeństwa: 

•        Nowenna do św. Antoniego w każdy wtorek o godz. 17:50

•        Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godz. 17:50

•       Pierwszy  piątek miesiąca Mszę św. o godz. 7.00 i  18.00

 nabożeństwo po Mszy św. wieczorowej

•       Pierwsza  sobota miesiąca Msza św. i nabożeństwo wynagradzające

Niepokalanemu Sercu Maryi godz. 17.30 Różaniec 

•       Nabożeństwo fatimskie od maja do października każdego 13-tego dnia miesiąca po mszy św. wieczorowej.

•       Modlitwa za zmarłych polecanych wypominkach przez cały listopad, w każdą II niedziele miesiąca na kwadrans przed każda Mszą św., Msza św. w za zamarłych polecanych wypominkach w każdy I piątek miesiąca o 7.00.

•       Nabożeństwo majowe i czerwcowe godz. 17.40 w niedziele po Mszy św. o 12.00

•        Różaniec w październiku o godz. 17.40

•       Nabożeństwo 40. Godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu przed odpustem św. Antoniego w czerwcu

•       Odpusty parafialne w niedzielę w okolicach wspomnienia św. Antoniego (13 czerwca) i św. Rocha  (16 sierpień)

•       Rekolekcje adwentowe przed II niedzielą Adwentu, wielkopostne przed V niedzielą Wielkiego Postu

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
15 min przed Mszą Św.

w I piątek miesiąca stycznia 2024 r. 
15:20 - 16:00

Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy zazwyczaj

 na 15 minut przez Mszą św. lub Nabożeństwem.

 Powstał też konfesjonał, który w dobie epidemii

 gwarantuje bezpieczeństwo sanitarne i zapewnia komfort dla osób z niedosłuchem.

Chrzest Św.

Sakrament Chrztu świętego udzielamy w naszej parafii z zasady w każdą drugą niedzielę miesiąca. (Wyjątek stanowi okres Wielkiego Postu)

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie, zawód, adres zamieszkania)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania chrzestnych o praktykowaniu wiary

I Komunia Św.

 Pierwsza Komunia św. planowana jest zawsze w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego danego roku liturgicznego

 Przygotowanie do Pierwszej Komunii w naszej diecezji trwa 3 lata:

I klasa 4 spotkania,

II kasa 4 spotkania 

III klasa według grafiku przewidzianego na dany rok formacyjny przygotowanie bezpośredniego

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

Bierzmowanie

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w cyklu dwu letnich przygotowań najbliższy termin  bierzmowania 15 czerwiec to  2023 r. godz. 18:00

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu „świeżość” metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Zasad liturgiczno-muzycznych celebracji sakramentu małżeństwa w Diecezji Siedleckiej 

w pliku do wydruku 

Namaszczenie chorych

Sakrament Chorych udzielamy w każdym czasie na prośbę chorych lub rodziny chorego zgłaszając w zakrystii lub tel. 504162715

W Kościele katolickim Namaszczenie chorych zostało odnowione w wyniku Reformy liturgicznej soboru watykańskiego II. 30 listopada 1972 roku papież Paweł VI wydał na ten temat konstytucję Sacram Unctionem Infirmorum. Współcześnie kładzie się nacisk na znaczenie uzdrawiające namaszczenia. Jak zauważył Katechizm Kościoła Katolickiego, choć w historii udzielania tego sakramentu doszło do ewolucji w kierunku rytu przedśmiertnego, jednak nigdy nie zapomniano o jego mocy przywracania zdrowia ciała i duszy

Do obrzędu używa się oleju chorych (łac. oleum infirmorum), poświęconego przez biskupa w Wielki Czwartek lub przez delegowanego kapłana. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie, ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia (KKK 1515). Jeżeli choroba uniemożliwia spowiedź, łaską sakramentu, jako aktu Kościoła, któremu zostało powierzone zadanie rozwiązywania i związywania (por. Mt 18,18) jest także odpuszczenie grzechów.

Trzy sakramenty, namaszczenie, jako sakrament Ducha Świętego, udzielane razem z poprzedzającą je spowiedzią (= sakramenty uzdrowienia) i następującą po nim Eucharystią – są w pewnym sensie odpowiednikiem Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły, w pierwszych wiekach Kościoła udzielano ich w następującej kolejności: w czasie Nocy paschalnej najpierw był chrzest, po którym następowało namaszczenie bierzmowania, a następnie ochrzczonych prowadzono na wspólną Eucharystię, włączając ich do wspólnoty Kościoła, jakby byli już w nowo odzyskanym raju.

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do naszego diecezjalnego seminarium!

Zacznij od odwiedzenia strony naszego seminarium 

Pogrzeb

Pogrzeb w naszej parafii należy złosić w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.   można też  zadzwonić pod nr 25 641 43 80 lub bezpośrednieo do ks. proboszcza tel. 504 162 715 ustalając dogodny czas spotkania. 

utalenia związane z pogrzebem w parafii opartę są na poniższym dekrecie i innych przepisach kościoła katolickiego. 

Dekret dotyczący zasad liturgiczno-muzycznych celebracji pogrzebu w Diecezji Siedleckiej

eKai
System do zarządzania cmentarzami parafialnymi
Aplikacja Drogowskaz
Mocni w Duchu dzieciom
Katechizm Kościoła Katolickiego
Langusta na palmie
Katoflix - filmy katolickie VOD
Brewiaż
Serwis niedziela.pl
Radio EM
Serwis W Drodze
Episkopat
Nasz Dziennik
Telewizja trwam